người khuyết tật
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Công nghệ thần kinh bước độ phá trong năm 2021

Công nghệ mới thúc đẩy đột phá khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh. Máy giao diện não có một loạt các ứng dụng tiềm năng, bao gồm cả việc phát triển cho các mục đích thương mại và quân sự. Mục tiêu chính của công nghệ mới này và các thiết bị […]